PCB抛光/切脚机
   手动式电路板切脚机 >> Product No. : KA-8

 
    产品说明

  • 为过锡炉后 PC 板剪脚最经济选择,使用超硬钨钢刀
  • 采用特殊L型轨道适用于两种厚度范围0.8mm ~ 1.2mm 1.6mm ~ 2.0mm
  • 超强的机身结构, 高精密的制作方式, 确保加工质量的稳定.最低高可切至1.0 mm
 
    产品规格

  • 主轴转速 : 4500
  • 最低脚高 : 1.0mm Min
  • 最大PC板尺寸 : 400mm(L) x 270mm(W)
  • 机器尺寸 : 1050(L) x 570(W) x 750(H) m/m
  • 电压 : 110/220V 50/60HZ
  • 净重 : 73Kgs

BACK